Liczba zawodników : 151
Liczba opłaconych zawodników: 150
Lp. Opłata