Liczba zawodników : 907
Liczba opłaconych zawodników: 907
Opłata