Liczba zawodników : 746
Liczba opłaconych zawodników: 718
Lp. Opłata