Liczba zawodników : 479
Odebrało numery: 274

Liczba opłaconych zawodników: 343
- pakiet odebrany
Lp. Opłata