Liczba zawodników : 301
Odebrało numery: 190

Liczba opłaconych zawodników: 245
- pakiet odebrany
Lp. Opłata