Liczba zawodników : 24
Liczba opłaconych zawodników: 24
Opłata