Liczba zawodników : 26
Liczba opłaconych zawodników: 26
Opłata