Liczba zawodników : 18
Liczba opłaconych zawodników: 18
Opłata