Liczba zawodników : 14
Liczba opłaconych zawodników: 14
Opłata