Liczba zawodników : 6
Liczba opłaconych zawodników: 4
Opłata