Liczba zawodników : 5
Liczba opłaconych zawodników: 5
Opłata