Liczba zawodników : 236
Liczba opłaconych zawodników: 203
Lp. Opłata