Liczba zawodników : 36
Liczba opłaconych zawodników: 36
Opłata