Liczba zawodników : 15
Liczba opłaconych zawodników: 15
Opłata