Liczba zawodników : 13
Liczba opłaconych zawodników: 13
Opłata