Liczba zawodników : 3
Liczba opłaconych zawodników: 3
Opłata