Liczba zawodników : 4
Liczba opłaconych zawodników: 4
Opłata