Liczba zawodników : 7
Liczba opłaconych zawodników: 7
Opłata