Liczba zawodników : 11
Liczba opłaconych zawodników: 10
Opłata