Liczba zawodników : 8
Liczba opłaconych zawodników: 8
Opłata