Liczba zawodników : 1
Liczba opłaconych zawodników: 1
Opłata