Liczba zawodników : 420
Odebrało numery: 280

Liczba opłaconych zawodników: 313
naglowek
- pakiet odebrany
Lp. Opłata