Liczba zawodników : 77
Liczba opłaconych zawodników: 60
Lp. Opłata