Liczba zawodników : 607
Liczba opłaconych zawodników: 526
Opłata