Liczba zawodników : 50
Liczba opłaconych zawodników: 44
Lp. Opłata