Liczba zawodników : 438
Odebrało numery: 338

Liczba opłaconych zawodników: 371
- pakiet odebrany
Opłata