Liczba zawodników : 116
Liczba opłaconych zawodników: 103
Lp. Opłata