Liczba zawodników : 217
Liczba opłaconych zawodników: 194
Lp. Opłata