Liczba zawodników : 100
Liczba opłaconych zawodników: 82
Lp. Opłata