Liczba zawodników : 408
Liczba opłaconych zawodników: 278
Opłata