Liczba zawodników : 78
Liczba opłaconych zawodników: 23
Lp. Opłata