Liczba zawodników : 40
Odebrało numery: 32

Liczba opłaconych zawodników: 32
- pakiet odebrany
Lp. Opłata Start