Liczba zawodników : 183
Odebrało numery: 125

Liczba opłaconych zawodników: 143
- pakiet odebrany
Opłata