Liczba zawodników : 569
Liczba opłaconych zawodników: 541
Opłata