Liczba zawodników : 372
Odebrało numery: 355

Liczba opłaconych zawodników: 350
naglowek
- pakiet odebrany
Lp. Opłata Sektor