5-tka z Żołnierzem

Warszawa, 14 sierpnia 2022 r.

Liczba zawodników : 802
Odebrało numery: 233

Liczba opłaconych zawodników: 773
- pakiet odebrany
Lp. Klub Miasto Kraj Opłata