Liczba zawodników : 147
Odebrało numery: 8

Liczba opłaconych zawodników: 139
- pakiet odebrany
Lp. Opłata