Liczba zawodników : 210
Liczba opłaconych zawodników: 189
Lp. Opłata