Liczba zawodników : 5169
Odebrało numery: 4706

Liczba opłaconych zawodników: 5169
- pakiet odebrany
Opłata