Liczba zawodników : 16
Liczba opłaconych zawodników: 16
Opłata