Liczba zawodników : 106
Liczba opłaconych zawodników: 97
Opłata