Liczba zawodników : 57
Liczba opłaconych zawodników: 6
Opłata