Liczba zawodników : 150
Liczba opłaconych zawodników: 150
Lp. Opłata