Liczba zawodników : 167
Liczba opłaconych zawodników: 153
Opłata