Liczba zawodników : 109
Liczba opłaconych zawodników: 95
Lp. Opłata