Liczba zawodników : 194
Liczba opłaconych zawodników: 182
Opłata