Zawody obsługuje firma ProTempo.pl

Bieg Dla Stasia
Warszawa, 03 października 2015 r.


Bieg Dla Stasia


Statystyka ogólna:
Zarejestrowanych:656
W tym:
Mężczyzn: 251
Kobiet:405
Pokaż więcej...

Statystyka opłaconych:
Ogółem:497
W tym:
Mężczyzn: 194
Kobiet:303
Pokaż więcej...
Pokaż wszystkie miasta...