Zawody obsługuje firma Datasport

40 Bieg Piastów – Rodzinna 10-tka
Jakuszyce, 27 lutego 2016 r.Statystyka ogólna:
Zarejestrowanych:378
W tym:
Mężczyzn: 225
Kobiet:152
Pokaż więcej...

Statystyka opłaconych:
Ogółem:371
W tym:
Mężczyzn: 220
Kobiet:151
Pokaż więcej...


Informacje z Biura Zawodów
Odebrało numer ogółem: 316 (85%)
Pokaż wszystkie miasta...