Zawody obsługuje firma Datasport

XXX Międzynarodowy Bieg Zaślubin
Kołobrzeg, 20 marca 2016 r.Statystyka ogólna:
Zarejestrowanych:1324
W tym:
Mężczyzn: 999
Kobiet:323
Pokaż więcej...

Statystyka opłaconych:
Ogółem:1122
W tym:
Mężczyzn: 856
Kobiet:266
Pokaż więcej...


Informacje z Biura Zawodów
Odebrało numer ogółem: 1081 (96%)
Pokaż wszystkie miasta...