Zawody obsługuje firma Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław

7. Biegaj w Siechnicach
Siechnice, 04 czerwca 2016 r.Wszyscy zapisani na dzień:
2022-06-29 00:25:14
Ilość wszystkich zapisanych:705
W tym:
Ilość mężczyzn: 471
Ilość kobiet:231
Pokaż więcej...

Tylko opłaceni:
Ilość wszystkich opłaconych:561
W tym:
Ilość mężczyzn opłaconych: 382
Ilość kobiet opłaconych:179
Pokaż więcej...